Auteur: Erik van Ramshorst

Naar wie en wat gaan onze gedachten uit als we op ons sterfbed terugzien op het leven? Naar de dierbaren die achterblijven en naar onze overleden ouders wellicht. Maar, naar...

In juni 2019 is er een pensioenakkoord gesloten tussen het kabinet en de sociale partners (werkgevers- en werknemersverenigingen). Op het moment dat we dit artikel schrijven, zijn er ruim zes...

Er worden honderdduizenden Nederlandse pensioenen niet uitgekeerd omdat de betreffende gepensioneerden zich niet melden. Dat blijkt vrijdag uit een rondgang van het televisieprogramma Meldpunt en de MAX Ombudsman....

Er moet een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen komen. Organisaties van werkgevers en werknemers moeten een voorstel uitwerken. Zzp-organisaties zijn daar nog steeds niet blij mee, maar denken wel mee....