Advies

Advies

Inhoudelijk advies op maat

Reditus staat (letterlijk) voor inkomsten, herhaling, terugkomend, doorgaand. Advies staat voor raad en daad, om mensen iets te leren, kennis over te dragen, helpen. De specialisten van Reditus Advies zorgen voor continuïteit in het inkomen van mensen en gezinnen op de oude dag, bij ziekte en na overlijden. Dit is de zon op de horizon, ons doel welke wij stap voor stap samen met u realiseren.

 

Proactieve begeleiding

Wij begeleiden onze opdrachtgevers stap voor stap op het pad naar de horizon. Proactief benaderen wij elk vraagstuk, doorvragen, alle informatie en wensen en doelstellingen scherp krijgen. Om uiteindelijk het meest passende advies te kunnen geven voor een optimale balans in de continuïteit van het inkomen van medewerkers, uzelf, voorwaarden en kosten.

 

Voor wie doen wij dit?

Mensen in de brede zin van het woord: werkgevers, werknemers, ondernemers en directeur grootaandeelhouders.

Twee mannen die informatie op papier doornemen

Het fysieke inkomen van nu is het uitgangspunt, dit vertalen wij naar de oude dag, ziekte en overlijden. Wat heeft iemand nodig? Wat doet de overheid? Welke rol en verantwoordelijkheid neemt u als werkgever? Wat is er al vanuit het verleden opgebouwd? Wat is het budget? Hoe gaan we met de kosten om? Hoe prioriteren we de kosten van de verschillende regelingen? Enzovoort!

Uw organisatie en de onderneming draait om mensen, het human capital: met mensen, voor mensen en door mensen. “Alle” mensen hebben behoefte aan zekerheid, wij vertalen dit naar een praktisch inzicht in de “cijfers”, het realiseren van doelstellingen en een persoonlijke begeleiding naar oplossingen.

De uitkomsten van ons adviestraject zijn het inregelen van een “goed” pensioen en oplossingen voor o.a. ziekte en overlijden. Analyses van kosten, opbrengsten, voorwaarden, persoonlijke voorkeuren zijn hierin voor ons uitgangspunten. Wij begeleiden u binnen het oerwoud van financiële instellingen, uitkeringsinstanties en overheden en maken samen met u de keuzes die passen bij uw eigen organisatie en onderneming.