Beheer & administratie

Beheer & administratie

Gerichte attentiepunten

Hoeveel aandacht wij ook geven aan advisering, het adequaat beheren en administreren is de basis van onze bedrijfsvoering. Veranderingen in de wereld, fiscaliteiten en sociale wetgeving signaleren wij adequaat en zetten wij bij u op de agenda. Geen stortvloed aan nieuwsbrieven met lappen tekst, maar gerichte attentiepunten waar u iets aan heeft.

 

1 loket voor al uw regelingen!

Werkgevers hebben daarnaast te maken met wijzigingen in het personeelsbestand. Los van bijzondere situaties, wijzigt elk jaar de leeftijd van de werknemer, de salarissen, burgerlijke status, parttime percentage, enzovoort. Het is dan ook zeer praktisch deze mutaties in één portaal te registreren, die koppelingen heeft met alle relevante private verzekeraars. Eén loket voor het melden van nieuwe medewerkers en één loket voor het uitdienstmelden van een medewerker. Vanuit uw persoonlijke portaal van Reditus Advies worden verzekeraars geïnformeerd over deze wijzigingen.

Twee mannen die informatie op papier en mobiel doornemen
Device Frame
Portaal

Jaarlijkse salarisronde in 1 mutatie

Reditus Advies biedt de meest unieke oplossing om u maximaal te ontzorgen. Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse salarisronde op de peildatum. Medio december ontvangt u van ons bericht om uw salarisgegevens per 1-1 van het jaar aan te leveren. Eenmaal de meest actuele gegevens uploaden in het beveiligde portaal van Reditus Advies en voor alle regelingen worden deze salaris gegevens verwerkt. Denk aan pensioen, WIA, verzuim, ANW, netto pensioen, enzovoort. Eén loket, één portaal en dus ook maar één keer werk. Afhankelijk van uw salarispakket kan dit werk (grotendeels)  geautomatiseerd worden. Levert u de salarisgegevens op tijd aan? Dan heeft u voor uw eerste salarisronde van het nieuwe jaar al een terugkoppeling van ons over de in te houden eigen bijdrage, ANW, WIA en bijspaar regeling.

 

Neem een kijkje in de portaalomgeving.

Drie thema’s

Meer informatie

Uitgelicht

Niet meer zoeken

Zoeken naar informatie, dat ene reglement, polis of contract? In het portaal van Reditus Advies hebben wij een complete historie van uw regelingen opgebouwd. Alle overeenkomsten, polissen, reglementen, (oude) adviestrajecten, rapportages, communicatie aan werknemers e.d.. Alles vindt u in uw persoonlijke portaal.

Uitgelicht

Snel een berekening maken

Sollicitanten? Keuzeopties in de pensioen? Wat kost een ANW of WIA regeling? Wat kan ik bijsparen? Wat wordt voor mij de nieuwe pensioenpremie voor volgend jaar? Binnen het portaal van Reditus Advies heeft u beschikking over rekenmodules die uw eigen regelingen weergeven. Op het moment dat het u past kunt u deze berekeningen zelf of door ons uit laten voeren. Hiermee krijgt u inzicht in alle uitkomsten en berekeningen die voor u relevant zijn.

Uitgelicht

Vrijwillige regelingen

Vrijwillige regelingen voor werknemers zijn altijd moeilijk te managen. Met de juiste communicatie en tools nemen wij dit van u over. Wij zijn in staat om werknemers periodiek (jaarlijks) te informeren over eventuele aandachtspunten en keuzeopties in de lopende regelingen. De proactieve houding ligt bij ons, de bal om te beslissen ligt bij uw werknemer.

Portaal

Button: nieuwe werknemer!

Nieuwe werknemer? Een papierboel? Niet meer, via een speciale button meldt u een nieuwe werknemer bij ons aan. U wordt door een keuzemenu geleid dat borgt dat u alle benodigde informatie verzamelt. U kunt niets vergeten. Aansluitend doen wij twee zaken voor u:

 • Het aanmelden van de nieuwe werknemer bij de aangesloten private uitvoerders
 • Het opstellen van alle relevante stukken die nodig zijn voor een nieuwe werknemer
  • Persoonlijk informatiepakket
  • Pensioenovereenkomst
  • Keuzeformulieren voor vrijwillige regelingen van ANW en WIA
  • Berekening van pensioenuitkomsten, eigen bijdrage en bijspaar regelingen
  • Opstarten van een waardeoverdracht
  • Alle documenten worden gepersonaliseerd aangeleverd via het portaal
  • De werknemer ontvangt aansluitend via u, uiteraard in uw eigen huisstijl, alle benodigde documenten, een informatiepakket en keuzeformulieren
Aan een stapel dossiers hangt een computermuis