Kosten & voorwaarden

Kosten & voorwaarden

Weten waar je aan toe bent

Reditus Advies geeft volledig inzicht in haar werkwijze en kosten. Zo kunt u ons met anderen vergelijken mocht u dat willen en vervolgens met een gerust hart met ons in zee gaan. In onderstaande documenten staat wat wij voor u kunnen doen en hoeveel dat kost.

> Dienstverleningsdocument Pensioenvraag Werkgever

> Dienstverleningsdocument Risico’s afdekken

> Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen

 

Hieronder vindt u onze disclaimer en algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle opdrachten, werkzaamheden en overeenkomsten die worden aangegaan door Reditus Advies.

> Disclaimer

> Algemene voorwaarden Reditus Advies BV

 

Ten slotte onze verklaring verwerkersovereenkomst over de relatie tussen werkgever en pensioen- en inkomensadviseur. Zie ook onze pagina over Privacy.

> Reditus Advies BV Verklaring Verwerkersovereenkomst

Twee zakenmensen die elkaar de hand schudden
Disclaimer

De informatie op deze website

Disclaimer

De informatie die u verkrijgt op deze website is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken. De gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. De gebruiker accepteert de uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Reditus Advies BV voor het gebruik van deze pagina’s, deze website en/of voor het gebruik van enige informatie die daarin is opgenomen en/of weergegeven.

Reditus Advies BV heeft de nodige zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die naar haar mening betrouwbaar geacht kunnen worden. De pagina’s/deze website omvatten geen garantie van compleetheid, correctheid, of tijdigheid en Reditus Advies BV geven geen garanties van welke aard dan ook.

De informatie op deze website is uitdrukkelijk niet bedoeld als en kan niet worden opgevat als verslaggeving, consultatie of advisering, in de meest ruime zin van het woord op het gebied van beleggingen, juridische zaken, fiscale zaken of iedere andere vorm van professioneel advies en kan en mag alleen worden gebruikt in samenhang met de diensten van een ter zake kundige professionele adviseur die over volledige en juiste kennis beschikt over de situatie van de gebruiker. Sommige links op deze website kunnen verwijzen naar websites die door derden worden onderhouden en waarop Reditus Advies BV geen invloed kan uitoefenen. Een verwijzing naar dergelijke websites houdt geen oordeel in over de juistheid of enig ander aspect van de informatie die in dergelijke websites is opgenomen.

Voor de goede orde attendeert Reditus Advies BV u erop, dat de inhoud van deze website onderworpen is aan auteursrechtelijke bescherming in de meest ruime zin van het woord. De gebruiker verkrijgt geen enkele vorm van licentie of gebruik met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van deze website. Niets uit de tekst of grafische voorstelling(en) mag openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, verspreid of aan derden verstrekt, behoudens de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming daartoe van Reditus Advies BV. Eveneens is het gebruiker niet toegestaan om de inhoud van deze website te gebruiken voor een ander doel dan waar deze voor is bestemd.

 

Voorwaarden en Verwerkersovereenkomst

Reditus Advies BV hanteert voor haar diensten Algemene Voorwaarden, voor relaties is er normaliter geen Verwerkersovereenkomst noodzakelijk. Zie hiervoor “Reditus Advies BV Verklaring Verwerkersovereenkomst”. Beide hebben wij opgenomen op onze website. Zodra er nieuwe voorwaarden beschikbaar zijn, zullen deze de oude voorwaarden vervangen.