Werkgevers

Werkgevers

Advies, beheer en administratie

Wij helpen alle soorten werkgevers met advies, beheer en administratie rondom regelingen voor de oude dag, ziekte, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Pensioen, al dan niet in cao verband.
 • Verzuim en ziekengeld, dekking voor u als werkgever voor zieke werknemers.
 • WIA regelingen als aanvulling op een UWV uitkering.
 • ANW pensioen, als aanvullende uitkering op de ANW vanuit de overheid.
 • Netto pensioen en lijfrente voor pensioenopbouw boven het fiscale salaris van afgerond €105.000.
 • Netto overlijdensuitkering als éénmalig bedrag.
 • Analyses voor verzuim, eigen risicodrager.
  • Vraagstukken wel of niet verzekeren.
  • Aansluiting bij het publieke bestel of via een private verzekeraar.
 • Voor de toekomst: collectieve zorg, om gebruik te maken van echte korting via de werkgever.

Inhoudelijk begeleiden wij u bij een groot aantal zaken. Denk aan het opzetten van nieuwe regelingen, verlengen en aanpassen van lopende regelingen, wetswijzigingen en het begeleiden van bijzondere situaties, zoals fusies, overnames en reorganisaties.

Man in stropdas steunt zijn hoofd op zijn handen tussen een berg papieren
Device Frame

We starten met een open kennismaking. Hoe zit uw organisatie in elkaar? Wat speelt er? Hoe staat uw organisatie in de wereld, qua concurrentie positie, arbeidsmarkt, CAO? Waar wilt u naartoe? Wat kunnen wij hierin voor u betekenen? Op basis van deze kennismaking werken wij uw vraagstuk uit tot een op maat gesneden adviesopdracht. Hierin werken wij verschillende fases uit die tot het gewenste resultaat leiden.

Wij reserveren voldoende tijd voor persoonlijk contact om bijvoorbeeld uitkomsten te bespreken. Administratie en gegevens uitwisselen doen we geautomatiseerd. Overleggen en keuzes maken doen we persoonlijk door face-to-face contact, telefonisch of via videobellen.

Wij hanteren altijd een heldere en transparante prijsopgaaf. Wij zijn in staat concurrerende prijzen aan te bieden, doorgaans gebaseerd op een vast bedrag. Dus ook hierin nemen wij zorgen uit handen: u hoeft zich niet druk te maken of het antwoord op uw vraagstuk extra tijd of geld kost.

Vanuit ons portaal volgt u het gehele adviesproces. U kunt gemakkelijk de benodigde informatie uploaden, heeft inzicht in doorlooptijden, rapportages en mailcorrespondenties. Correspondentie met uitvoerders over uw ‘dossier’ vindt u hierin gewoon terug. Wij zijn voor u aan het werk, dan heeft u ook inzicht in uw eigen gegevens.

Voor alle vormen van communicatie kunt u bij ons terecht. Denk aan benodigde documenten voor de instemming van OR’s, PVT en werknemers. Communicatie face-to-face, groepspresentaties, papier en handige praktische digitale kanalen. Via een overzichtelijk dashboard volgt u dit proces als werkgever op een overzichtelijke manier.

Drie thema’s

Meer informatie

Uitgelicht

Risico’s

Wij analyseren voor u of u risico’s in eigen beheer kunt en wilt dragen. Anders gezegd, wij zetten actief bij u op de agenda of het ‘verzekeren’ voor u wel een passende oplossing is. En zo ja, bij welke partij? Pensioenfonds, UWV en private uitvoerders kunnen allemaal passende oplossingen zijn. Bij een private uitvoerder onderzoeken wij voor u wat een passende instelling is.

Uitgelicht

Werknemers

Het is mogelijk om medewerkers vooraf te vragen naar hun prioritering en wensen t.a.v. hun arbeidsvoorwaarden, ideeën over regelingen voor de oude dag, ziekte en overlijden. Het is erg waardevol om als werkgever gevoel en richting te krijgen bij het inrichten van de meest passende regelingen. Bovendien draagt het bij aan de eigen verantwoordelijkheid en het bewustzijn van de werknemers.

Uitgelicht

Een goede regeling?

Wat is een goede regeling voor personeel is een veel gestelde vraag. Wat blijkt uit onze ervaring? De meeste werknemers willen keuzeopties. Keuze voor sparen, keuze voor beleggen, keuze voor aanvullend bijverzekeren voor ziekte en overlijden. Moeilijk en duur? Nee, zeker niet. Wij werken een passende oplossing uit, maken heldere afspraken en borgen alle gemaakte afspraken in uw bedrijfsproces.