Huishoudens hebben het zwaar; rol adviseur nóg belangrijker

Huishoudens hebben het zwaar; rol adviseur nóg belangrijker

Bron: AMweb / 6 september 2022

De laatste tijd regent het slechte berichten over de financiële positie van veel huishoudens in Nederland. Sterk stijgende energielasten, hogere prijzen aan de pomp, prijsstijgingen bij de dagelijkse boodschappen. De inflatie tikt inmiddels de 10 procent aan en de salarissen stijgen (nog) niet mee, dus onze koopkracht daalt. Wat kunnen wij doen voor onze klanten?

Hoogste tijd om als branche de handen ineen te slaan. De welvaart waar al jaren van genieten, is niet langer een vanzelfsprekendheid. Ik heb het gevoel dat we als maatschappij op het randje staan. Of het nu gaat om de minima of tweeverdieners. Als verzekeraars en onafhankelijk financieel adviseurs kunnen wij gelukkig voor hen van betekenis zijn. Vooral als we goed de eerste signalen bij onze klanten oppikken.

Focus op de kwetsbaren

“Iedereen kent klanten die binnen nu en afzienbare tijd hun rekeningen niet meer kunnen betalen”

Tijd voor focus op de kwetsbaren in onze portefeuilles. Iedereen kent klanten die binnen nu en afzienbare tijd hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Mensen die moeite hebben hun boodschappen te bekostigen. Ouders die hun kinderen zonder ontbijt naar school sturen. Laten we als branche de schouders eronder zetten om deze mensen te helpen.

Rol financieel dienstverlener cruciaal

Juist financieel dienstverleners kunnen als vertrouwenspersoon met hun kennis, kunde en contacten een cruciale rol spelen. Met een frisse blik kijken naar het uitgavepatroon van een klant. Kunnen er besparingen plaatsvinden in het algemene huishoudbudget van de klant? Of meer specifiek bij het verzekeringspakket: wat moet écht verzekerd worden (immers: als dat onzekere voorval zich voordoet, zijn de problemen onoverkomelijk) en wat is overbodig omdat het risico te overzien is. Nieuwe overwegingen die passen in het huidige tijdsbeeld. Deze tijden vragen om een kritische blik.

Hoe zit het met de vergoeding?

“Ook verzekeraars nemen verantwoordelijkheid en bieden regelingen aan bij betalingsachterstanden”

Zeker, mensen die nu in het nauw zitten, zijn niet happig om een adviesfee te betalen. Zelfs niet als de adviezen maken dat daardoor hun financiële positie juist verbetert. Maar gaan we hen helpen om aan boord te blijven of wenden we ons hoofd af? Het is toch onze morele plicht om de kwetsbaren in de samenleving te helpen?

Betrek ons als verzekeraars er ook bij! Ook wij nemen onze verantwoordelijkheid. We zijn al met diverse adviseurs in gesprek over hoe om te gaan met mogelijke betaalachterstanden. Wij denken mee en bieden regelingen aan. Ik weet dat ook andere verzekeraars hier actief mee bezig zijn. Laten we nog een stapje extra zetten. Want het water gaat bij velen aan de lippen staan. Laten wij als branche de handen ineen slaan, onze klanten een financieel vangnet bieden en elkaar durven aanspreken als dit (nog) onvoldoende gebeurt.

Geen reactie's

Geef een reactie