Oude dag

4 op de 10 Nederlanders denken dat de uitkering die de partner ontvangt wanneer men zelf komt te overlijden vóór de pensioendatum, gelijk is aan 70 procent van het laatst...

De jongere oudere, de generatie die net voor zijn pensioen staat, heeft het in Nederland financieel gezien beter dan elders in Europa. Met een koopkracht van circa €23.900 in 2018...

Stap je over naar een nieuwe werkgever, dan betekent dat waarschijnlijk ook een nieuwe pensioenregeling. Je mag het pensioen dat je al hebt opgebouwd meenemen naar je nieuwe pensioenregeling. Is...

Naar wie en wat gaan onze gedachten uit als we op ons sterfbed terugzien op het leven? Naar de dierbaren die achterblijven en naar onze overleden ouders wellicht. Maar, naar...