Oude dag

Naar wie en wat gaan onze gedachten uit als we op ons sterfbed terugzien op het leven? Naar de dierbaren die achterblijven en naar onze overleden ouders wellicht. Maar, naar...

In juni 2019 is er een pensioenakkoord gesloten tussen het kabinet en de sociale partners (werkgevers- en werknemersverenigingen). Op het moment dat we dit artikel schrijven, zijn er ruim zes...

Er worden honderdduizenden Nederlandse pensioenen niet uitgekeerd omdat de betreffende gepensioneerden zich niet melden. Dat blijkt vrijdag uit een rondgang van het televisieprogramma Meldpunt en de MAX Ombudsman....

De angst voor een 'brexit'- of 'Trump'-scenario bleek onterecht. Ruim driekwart van de FNV-leden stemde 'ja' in het vakbondsreferendum over het pensioenakkoord, bleek zaterdag. Toen was ook het beruchte ledenparlement,...

Ondanks de uitblijvende indexatie en kortingen op de pensioenen, stijgt het doorsnee inkomen van gepensioneerden. Als groep hebben zij steeds meer te besteden, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau...