Werkgever: regel deze vijf zaken voor uw thuiswerkbeleid

Werkgever: regel deze vijf zaken voor uw thuiswerkbeleid

Bron: Abab.nl / Richard Ouwerling / 11 augustus 2021

Nederlandse bedrijven willen ook na de coronacrisis fors (blijven) inzetten op thuiswerken. Dat blijkt uit een groot onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waaraan ruim 1.100 bedrijven met meer dan honderd medewerkers mee hebben gedaan. Als thuiswerken straks niet meer verplicht is, hoe wilt u dan gaan werken?

Voorkeuren medewerkers nieuwe normaal

Van 9 tot 5 op kantoor lijkt zeker bij de jongere generatie achterhaald te zijn. Hoewel de meeste mensen hebben ontdekt dat thuiswerken eigenlijk heel goed werkt en zeker een aantal voordelen met zich meebrengt, blijven mensen ook sociale wezens. Menselijk contact is essentieel voor ons welzijn en de gevolgen van alleen thuiswerken tijdens de pandemie zijn groot geweest. Dat blijkt ook uit het onderzoek. Zo wil de gemiddelde  fulltimer twee dagen thuis blijven werken en de rest van de week terug naar kantoor.

Thuiswerkbeleid op maat regelen

Op dit moment heeft slechts de helft van de ondernemingen een thuiswerkbeleid. Uit het onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van de werknemers vindt dat thuiswerken goed geregeld moet zijn. Er is een behoorlijke groep werknemers die ‘lijdt’ onder de huidige situatie. Het gevoel te hebben nooit vrij te zijn en altijd ‘aan’ te moeten staan. Daarom zijn uiteraard ook de wetsvoorstellen ‘Wet werken waar je wilt’  en het ‘Wettelijk recht op onbereikbaarheid’ in het leven geroepen. In het eerste voorstel is de wetgever bezig een wettelijk recht op thuiswerken te creëren (dat bestaat nu nog niet). In het tweede geval gaat de Tweede Kamer zich buigen over een wetsvoorstel waarmee werknemers zich vanaf 1 januari 2022 kunnen beroepen op het wettelijke recht om buiten kantooruren onbereikbaar te zijn. Zonder dat dit directe of indirecte consequenties heeft voor iemands loopbaan.

Maak nu stappen met uw thuiswerkbeleid

Wacht deze algemeen geformuleerde wetsvoorstellen niet af. Uw werknemers werken al (grotendeels) thuis en blijven dat doen. Heeft u nog geen thuiswerkbeleid? Stel dan een concreet thuiswerkbeleid op over hoe u als werkgever thuiswerken wil faciliteren en reguleren. Zeker als uw werknemers structureel thuiswerken is het van groot belang om afspraken te maken in de vorm van een thuiswerkregeling. Op basis van zo’n regeling kunt u een verzoek om thuiswerken beoordelen. In de thuiswerkregeling kunt u bijvoorbeeld opnemen welke functies en onder welke omstandigheden thuiswerken mogelijk is. Ook kunt u afspraken maken over de bereikbaarheid van uw werknemers en de mogelijkheid tot flexibele werktijden.

Zoals bekend heeft u ook voor uw thuiswerkende werknemer een zorgplicht. Zo kunt u aansprakelijk worden gesteld als uw weknemers schade lijden door  een verkeerd ingerichte werkplek. In het thuiswerkbeleid moet u dus ook vastleggen hoe uw werknemer aan een ergonomisch verantwoorde werkplek kan komen. Tot slot kunt u in het thuiswerkbeleid opnemen dat er een redelijke vergoeding wordt betaald voor gemaakte extra kosten én dat thuiswerken slechts mogelijk is na ondertekening van een thuiswerkovereenkomst.

Medezeggenschap betrekken in proces

Veel onderwerpen in een thuiswerkregeling kunnen onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad vallen. Bij kleinere ondernemingen kan de personeelsvergadering of personeelsvertegenwoordiging bepaalde medezeggenschapsrechten hebben. Het is daarom belangrijk om deze medezeggenschapsorganen op tijd in het proces te betrekken.

Zorg voor een thuiswerkovereenkomst

Een thuiswerkbeleid met een thuiswerkovereenkomst (in aanvulling op de arbeidsovereenkomst) is  een goede manier om thuiswerken vorm te geven. Door samen een thuiswerkovereenkomst op te stellen, voorkomt u onduidelijkheid en legt u rechten en verplichtingen over en weer vast.

Geen reactie's

Geef een reactie