FNV: schrappen zzp-aftrek geen halszaak meer

FNV: schrappen zzp-aftrek geen halszaak meer

Bron: fd.nl / Rik Winkel, Johan Leupen / 2 juli 2018

De FNV ziet afschaffing van de zelfstandigenaftrek niet langer als eerste vereiste om de positie van vaste werknemers op de arbeidsmarkt ten opzichte van zzp’ers te versterken. Zonder het van de daken te schreeuwen, heeft de grootste vakbond van Nederland zijn harde standpunt, dat veel zzp’ers tegen de haren instreek omdat zij daarmee een belastingvoordeel zouden kwijtraken, bijgesteld.
Een nieuw beleidsdocument, waarin de FNV zijn visie op het zzp-schap uiteenzet, pleit nog steeds voor ‘afbouw van fiscale faciliteiten’ die zelfstandigen bevoordelen. Maar de bond ziet afschaffing nu als logische uitkomst van een proces dat begint met het recht op collectieve onderhandelingen, goede tarieven, verplichte collectieve verzekering tegen langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid en pensioenopbouw. Als dat eenmaal is geregeld, is de aftrek overbodig geworden.

‘Alles begint met eerlijke tarieven’

‘Alles begint met eerlijke tarieven’, bevestigt FNV-bestuurder Zakaria Boufangacha. ‘Zelfstandigen hebben de aftrek nodig, omdat opdrachtgevers te weinig betalen. Dat veroorzaakt de ongelijkheid. Een freelancejournalist die 13 cent per woord krijgt, is afhankelijk van fiscale voordelen. Om te beginnen moeten we dus aan die knop draaien.’
De €1,7 mrd die de aftrek jaarlijks kost, komt nu uit de collectieve middelen, terwijl dit volgens Boufangacha ten laste hoort te komen van de opdrachtgevers. Zolang dat niet gebeurt, ‘zijn andere oplossingen denkbaar die het besteedbaar inkomen van zelfstandigen niet raken, zoals een werknemerskorting.’ Boufangacha spreekt niet tegen dat die vele miljarden duurder zou uitvallen dan de zelfstandigenaftrek alleen.

Arbeid verschuift

De FNV worstelt al jaren met de vraag hoe de bond moet opkomen voor werknemers met een vaste baan, terwijl steeds meer arbeid verschuift naar het zzp-circuit. Eerder deze maand kreeg FNV Horeca het aan de stok met FNV Flex, omdat de horecabond samenwerking zocht met zzp-platform Temper. Na enige aarzeling koos de FNV-top de zijde van de flexbond.
Boufangacha benadrukt dat de nieuwe beleidsvisie unaniem is goedgekeurd door alle aangesloten bonden. ‘De uitgangspunten staan niet ter discussie, maar de vraag hoe je ermee aan de slag gaat. Ik neig ertoe Temper als uitzendbureau te beschouwen, dat sociale premies moet afdragen.’

'Er komen meer zzp'ers bij. Maar er is verschil tussen zij die daar voor kiezen en zij die liever een echte baan hebben.'
(FNV-bestuurder Zakaria Boufangacha)
Ook de zelfstandigenaftrek is al lang een teer punt. FNV-voorzitter Han Busker bezwoer vorig jaar nog dat alle fiscale achterdeurtjes moeten verdwijnen. Gevraagd of de FNV nu meer begrip toont voor de zzp’er, zegt Boufangacha hij dat er veel ‘framing’ is, waarbij ten onrechte de indruk is ontstaan dat de FNV de zzp’er wil wegjagen.

‘Normale’ bescherming zzp’ers

‘Ik heb dat persoonlijk altijd dommig en niet reëel gevonden. De arbeidsmarkt verandert. Er komen meer zzp’ers bij. Maar er is verschil tussen mensen die daar weloverwogen voor kiezen en zich fatsoenlijk kunnen verzekeren en een minderheid die liever een echte baan zou hebben, maar moet werken een schijnopdrachtgever.’
Het FNV-document, dat vorige week zonder veel tamtam online is gezet, bezigt die term moedwillig om afstand te nemen van de term ‘schijnzelfstandige’, erkent Boufangacha. ‘Bij PostNL en in de zorg werken zzp’ers niet als vrije opdrachtnemers, maar als werknemers onder het gezag van een werkgever. Alleen verdienen ze 30% minder.’
De vakbondsbestuurder wil van de politiek ruimte krijgen om collectief te onderhandelen over sectorale ’tariefdoelstellingen’ en ‘normale’ bescherming van zzp’ers. De ACM (Autoriteit Consument en Markt) staat dat in de weg. ‘Een cao is de enige gelegitimeerde kartelvorming, maar de politiek kan dat speelveld verbreden.’

Geen reactie's

Geef een reactie