Invloed versobering Witteveenkader op pensioenpremies alweer verdampt

Invloed versobering Witteveenkader op pensioenpremies alweer verdampt

Bron: pensioenpro.nl / Sameer van Alfen / 23 augustus 2018

De totale pensioenpremie die werknemers en werkgevers betalen, is gestegen van €20,5 mrd in 2015 naar €23,4 mrd in 2018. De premie ligt hiermee weer hoger dan voor de inperking van het Witteveenkader, waarmee in 2015 de pensioenopbouw werd versoberd.

Dit blijkt uit een rapportage die minister Koolmees (Sociale Zaken) naar de Eerste Kamer heeft gestuurd. Procentueel gezien steeg de feitelijk betaalde pensioenpremie 14,1%. De (gedempte) kostendekkende premie steeg in dezelfde periode 13,6%, van €16,9 mrd naar €19,2 mrd.

De feitelijke pensioenpremie ligt in 2018 weer hoger dan in 2014, het jaar voordat het Witteveenkader werd ingeperkt. De versobering van het maximale opbouwpercentage en de aftopping op een ton zorgden aanvankelijk voor een premiedaling in 2015 ten opzichte van 2014, van €22,6 mrd naar €20,5 mrd. Daar is anno 2018 dus niets meer van over.

De door Koolmees genoemde cijfers komen van DNB en bevatten geen verklaring voor de stijging van de premie. De minister zegt dat deze ‘naar verwachting’ gedeeltelijk is veroorzaakt door de gestegen kostprijs van pensioen, vooral als gevolg van de gedaalde marktrente en in mindere mate door de levensverwachting.

Van 2015 tot en met 2018 steeg de feitelijke premie voor werknemers harder dan die van werkgevers (18% versus 12%). Het werknemersaandeel in de totale premie steeg echter amper, van 35% naar 36%. Ook voor dit verschil heeft de minister geen verklaring. ‘De verdeling van de premie berust meestal op arbeidsvoorwaardelijke afspraken.’

De minister stuurt jaarlijks een rapportage over de pensioenpremies naar de Eerste Kamer. Deze was aanvankelijk bedoeld om inzicht te geven in de invloed van de versobering van het Witteveenkader op de feitelijke en (gedempte) kostendekkende premie. Omdat deze relatie steeds minder relevant wordt, stelt de minister voor de rapportage niet langer meer te versturen.

Geen reactie's

Geef een reactie