Transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikte werknemers sinds 1 april gecompenseerd

Transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikte werknemers sinds 1 april gecompenseerd

Bron: knmt.nl / Evert Berkel/ 6 april 2020

Een praktijkhouder die het dienstverband van een werknemer beëindigt, is die werknemer een transitievergoeding verschuldigd. Ook wanneer gaat om het beëindigen van het dienstverband met een werknemer die al twee jaar of langer arbeidsongeschikt is. Per 1 april kan een transitievergoeding die op of na 1 januari 2015 aan zo’n minimaal twee jaar arbeidsongeschikte werknemer is betaald, door het UWV worden gecompenseerd.

Praktijkhouders kunnen een aanvraag voor compensatie per 1 april 2020 bij het UWV indienen. De termijn waarbinnen een aanvraag kan worden ingediend, is afhankelijk van het moment waarop de transitievergoeding aan de werknemer is betaald:

  • Wanneer de transitievergoeding is betaald voor 1 april 2020 kan een compensatieaanvraag alleen worden gedaan tussen 1 april en 1 september 2020. De beslistermijn voor het UWV is 26 weken.
  • Wanneer de transitievergoeding is betaald op of na 1 april 2020 moet de compensatieaanvraag binnen zes maanden na datum van betaling van de transitievergoeding worden gedaan. De beslistermijn voor het UWV bedraagt 8 weken.

Geen werkzaamheden, wel dienstverband

De compensatie is een maatregel van de overheid om ongewenste, zogeheten slapende dienstverbanden tegen te gaan. Dit is een dienstverband waarbij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer geen werkzaamheden meer verricht voor de werkgever en geen loon meer ontvangt, maar tegelijkertijd wel in dienst blijft, zodat geen transitievergoeding hoeft te worden betaald.

Hoge Raad maakt einde aan slapend dienstverband

Eind vorig jaar oordeelde de Hoge Raad dat werkgevers, behoudens uitzonderingen, verplicht zijn om op een verzoek van een arbeidsongeschikte werknemer mee te werken aan beëindiging van een slapend dienstverband. De ontslagen werknemer heeft daarbij recht op de wettelijke transitievergoeding, ter hoogte van het bedrag dat aan transitievergoeding zou zijn betaald bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever na 104 weken arbeidsongeschiktheid.

Geen voorrang bij financiële problemen door de coronacrisis

De coronacrisis heeft overigens geen invloed op de aanvraag compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Het UWV laat weten dat er geen spoedprocedure beschikbaar is en dat aanvragen van praktijken met financiële problemen niet met voorrang worden beoordeeld.

Meer informatie over slapend dienstverband

Meer informatie over de procedure van de compensatieregeling

Geen reactie's

Geef een reactie