Twee bureaus verhogen prognoses voor verzuim Europese high-yieldbedrijven

Twee bureaus verhogen prognoses voor verzuim Europese high-yieldbedrijven

Bron: fd.nl / Maarten van Poll / 31 januari 2019

De economische omstandigheden blijven vrij gunstig, maar toch lijkt het erop dat meer Europese bedrijven met een lage kredietrating in betalingsproblemen gaan raken. Daarmee raken de historisch lage niveaus van de laatste jaren uit beeld.
Dat schrijven kredietbeoordelaar S&P en analisten van CreditSights in hun respectieve prognoses voor 2019. S&P gaat uit van een default-percentage van 2,6%, tegen 1,9% in 2018. Dat is nog steeds onder het langjarig gemiddelde van 3,1%. De gemiddelde kredietrating binnen het speculatieve of high-yieldsegment neemt ook af.
CreditSights, dat een iets andere definitie van verzuim hanteert, komt op 2,5% tot 3%, een ruime verdubbeling ten opzichte van 2018 maar ver onder het langjarig gemiddelde van 5,3%.

Zijwieltjes

De afgelopen tijd profiteerden alle bedrijven, inclusief die met een kredietrating van BB+ of lager, van economische rugwind. Tegelijkertijd zorgde de mede door centrale banken gefaciliteerde overvloedige beschikbaarheid van liquiditeit voor een uitermate gunstig financieringsklimaat. Cfo’s konden hun financiering tegen gunstige voorwaarden voor lange tijd vastleggen.
Zonder deze zijwieltjes is het aannemelijk dat meer bedrijven in de problemen komen. S&P schrijft dat de correctie van eind vorig jaar daarom ‘significanter’ is dan die van begin 2016. Oplopende risico-opslagen vertonen een sterke correlatie met stijgingen in verzuim.

Herfinanciering

Deze rentes weerspiegelen de inschatting van beleggers over de gezondheid van een bedrijf. Koers en rente bewegen tegengesteld, dus een stijgende rente is slecht nieuws. Bestaande schuld wordt niet geraakt door deze bewegingen, maar de handelskoers geeft wel een sterke indicatie van de kosten die een herfinanciering met zich mee zou brengen.
CreditSights kijkt zowel naar eigen inschattingen van de kans op verzuim als naar de marktprijzen van obligaties. Bedraagt de risicopremie op een obligatie meer dan duizend basispunten (tien procentpunt), dan is er sprake van ‘distress’. Verschillende sectoren laten op dat vlak forse stijgingen zien. Credit Suisse kijkt naar de cashprijs van schuldpapier: het percentage obligaties (van bedrijven buiten de energiesector) dat voor minder dan 80 cent op de euro verhandeld wordt is eind vorig jaar fors gestegen en bivakkeert nu rond de 8%.

Zorgenkindjes

S&P noemt geen namen, maar wijst de sectoren gezondheid, restaurants en retail aan als zorgenkindjes. CreditSights richt zich met name op retail en de bouw. In die laatste sector verkeert een aantal Zuid-Europese namen, zoals Astaldi, CMC en Salini in Italië en Aldesa en OHL in Spanje, in grote problemen. Ook het worstelende Belgische zinkbedrijf Nyrstar en de Spaanse supermarktketen Dia worden uitgelicht.

Geen reactie's

Geef een reactie