Vermogen zzp’ers in tien jaar afgenomen

Vermogen zzp’ers in tien jaar afgenomen

Bron: fd.nl / 2 augustus 2018

Een grote groep zelfstandigen zonder personeel heeft niet of nauwelijks financiële buffers. De afgelopen tien jaar is die situatie alleen maar nijpender geworden. Dat blijkt donderdag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Gemiddeld beschikte een zzp’er in 2007 nog over een vermogen van €205.200. In 2016 was dat €101.5000. Ook het gemiddelde bedrijfsvermogen is gedaald van €25.000 voor de crisis tot €18.800 in 2016.

Zzp’ers zijn doorgaans afhankelijker van hun vermogen om tegenvallers zoals werkloosheid of ziekte op te vangen en voor hun pensioen dan werknemers. Die laatsten kunnen daarvoor terugvallen op WW, ziektewet of hun pensioenfonds. Van de zzp’ers is volgens het CBS maar een op de vijf tegen ziekte of arbeidsongeschiktheid verzekerd.

Een eenduidige verklaring voor de afname van het vermogen van zzp’ers in de afgelopen tien jaar is er niet. Wel valt op dat de groep fors in omvang is gestegen: van 682.000 in 2007 naar 895.000 tien jaar later. De nieuwe instroom bestaat vooral uit jongeren — die nog geen vermogen hebben kunnen opbouwen — en uit 55-plussers die tot dan toe werknemer waren.

Binnen de groep zijn grote uitschieters. Een op de vijf zpp’ers heeft een negatief vermogen. De helft heeft minder dan een ton. Een fors deel van het eigen vermogen van zzp’ers zit in het eigen huis. Het aandeel van spaargeld, aandelen of obligaties in het persoonlijk vermogen is een stuk geringer.

Bij de CBS-cijfers moet wel een belangrijke kanttekening worden gemaakt. Tegoeden opgebouwd in spaarhypotheken zijn niet meegenomen in de berekening. En de onderzoekers kunnen ook niet zeggen welk deel van de zzp’ers een spaarhypotheek heeft; tot een paar jaar terug was dit naast de aflossingsvrije hypotheek de populairste hypotheekvorm.

Geen reactie's

Geef een reactie