Verzuimverzekering nuttiger dan verkorten loondoorbetaling?

Verzuimverzekering nuttiger dan verkorten loondoorbetaling?

Bron: www.enkwest.nl / 1 juni 2018

Wens vanuit de overheid

Zoals u weet wil de overheid al geruime tijd dat flex vaster wordt en vast flexer. Werkgevers moeten het daardoor aantrekkelijker gaan vinden om werknemers aan een vaste baan te helpen. Nederland is koploper in flexibele arbeidsverhoudingen en dat wil minister Koolmees van Sociale Zaken & Werkgelegenheid veranderen. In het regeerakkoord is één van de maatregelen die hieraan moet bijdragen de verkorting van de periode van loondoorbetaling bij ziekte voor MKB-werknemers. De vraag is of dat nou wel zo’n goed plan is.

Onderzoeksrapport Sociaal Cultureel Planbureau

Afgelopen week verscheen een onderzoeksrapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Dit onderzoek, getiteld ‘Tijdelijk werk geven’, wil antwoord geven op de vraag hoe de groei van tijdelijk werk is ontstaan. Daarnaast gaat het rapport in op twee vaak genoemde oorzaken voor de toename van tijdelijke contracten: de slechte economische situatie van de afgelopen jaren en de toegenomen werkgeversverplichtingen bij langdurende ziekte van personeel. Zijn er aanwijzingen dat werkgevers hierdoor inderdaad meer tijdelijke contracten zijn gaan bieden? Wij hebben het rapport doorgenomen met vooral gezonde belangstelling voor de passages over de werkgeversverplichtingen bij ziek personeel.
SCP stelt dat ruim anderhalf miljoen werknemers (27%) in Nederland een flexbaan hebben. Dat is veel, zeker gezien het feit dat werknemers meestal geen tijdelijk dienstverband willen, maar daarmee akkoord gaan bij gebrek aan beter. De groei van tijdelijk werk moet dus zijn gedreven door werkgevers- en niet werknemersvoorkeuren. Werkgevers kiezen voor het aanbieden van tijdelijke contracten om te kijken of een nieuwe werknemer bevalt, onzekerheid over de toekomstige hoeveelheid werk, pieken en dalen in het werk, minder arbeidsrechtelijke risico’s en vervanging van afwezig personeel.

Verplichting voor loondoorbetaling

Een belangrijk arbeidsrechtelijk risico is natuurlijk de verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte. Werkgevers die geconfronteerd zijn met langdurig zieke werknemers, maken dan ook eerder gebruik van een flexcontract. Dat is echter alleen het geval bij kleine tot middelgrote werkgevers zonder ziekteverzuimverzekering.
Dit type werkgevers gaf 95% van hun net aangenomen krachten een tijdelijk dienstverband, als zij twee jaar ervoor te maken hadden gehad met instroom van een personeelslid in de arbeidsongeschiktheidsregelingen. Bij vergelijkbare werkgevers zonder langdurig arbeidsongeschikte werknemers begon een significant kleiner aandeel, namelijk 84%, van de nieuwe krachten op tijdelijke basis.
Van de kleine werkgevers (2 tot 10 medewerkers) heeft 78% een verzuimverzekering. Voor middelgrote werkgevers (11 t/m 100) ligt het aandeel op 72%[1]. Dankzij de verzuimverzekering is langdurende ziekte van werknemers voor deze werkgevers geen plotselinge financiële schok. De verplichting tot loondoorbetaling is daarmee ook geen reden om vooral van flexkrachten gebruik te maken. SCP schat dat uiteindelijk slechts 17% van alle werknemers in Nederland bij een kleine werkgever zonder ziekteverzuimverzekering werkt. Vervolgens zullen niet al die werkgevers te maken hebben (gehad) met langdurig ziekteverzuim. De vraag of de verkorting van de periode van loondoorbetaling gaat helpen bij het stimuleren van vaste dienstverbanden mag dus nadrukkelijk aan minister Koolmees worden gesteld. Wat we hem namens SCP in ieder geval al wel kunnen meegeven, is dat de verzuimverzekering promoten bij kleine en middelgrote werkgevers een verstandige zet zou zijn bij het bereiken van zijn doel.

Bronvermelding: SCP: Tijdelijk werk geven

[1] Eindrapportage Verzekeringsgraad kleine werkgevers, APE onderzoek & advies november 2014

Geen reactie's

Geef een reactie