Antwoorden op de meest gestelde vragen over de standaard aov

Antwoorden op de meest gestelde vragen over de standaard aov

Bron: zzp-nederland.nl / 9 maart 2020

Er is een akkoord bereikt over het advies van de Stichting van de Arbeid voor de standaard verzekering voor zelfstandigen tegen langdurig inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Het advies is overhandigd aan minister Koolmees, die hiermee verder aan de slag gaat. Het advies leidt tot veel vragen, heel logisch want wat betekent dat nu voor jouw situatie. Hieronder hebben we de meest gestelde vragen op een rij gezet. Wij hebben hiervoor o.a. gebruik gemaakt van een eerdere uiting van onze collega zelfstandigenorganisatie PZO.

Let op: Er moeten nog veel zaken verder worden uitgewerkt. Dit gebeurt in de komende tijd. Het kan dus zijn dat sommige zaken nog veranderen, uiteraard zullen we onze inbreng in dat proces leveren.

De meest gestelde vragen:

Waarom een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen?

Vorig jaar hebben sociale partners in het pensioenakkoord besloten dat zelfstandigen zich verplicht moeten gaan verzekeren tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. Om een meerderheid te verkrijgen in het kabinet is er toegegeven aan de wens van de PvdA en GroenLinks om een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers in te voeren. Dat besluit heeft tot veel kritiek geleid. De minister heeft toen aan sociale partners gevraagd om een voorstel uit te werken en gaf daarbij de opdracht om zelfstandigenorganisaties erbij te betrekken.

Waarom is er niet met ons gesproken over dit voorstel?

Twee zzp-organisaties, PZO en FNV Zelfstandigen, zijn onderdeel geweest van de werkgroep om het voorstel uit te werken. ZZP Nederland was steeds inhoudelijk nauw betrokken bij het proces.
Ook andere zzp-organisaties hebben hun inbreng gegeven tijdens twee bijeenkomsten en ook schriftelijk. Alle inbreng is heel goed afgewogen en heeft op de één of andere manier een plek gevonden in het voorstel.

Wanneer gaat deze standaard verzekering in?

Het gaat nog zeker een paar jaar duren voordat deze standaard verzekering wordt ingevoerd. Dat komt omdat de minister hiervoor eerst een wetswijziging moet doorvoeren en vervolgens moeten het UWV en de Belastingdienst hun systemen aanpassen. De uitvoering van de verzekering, claimbeoordeling, uitkeringsverstrekking en re-integratie geschiedt door het UWV, premie-inning geschiedt door de Belastingdienst. Wij gaan er vanuit dat het op zijn vroegst 2024 wordt.

Wie moeten er meedoen aan deze standaard verzekering?

De verzekering gaat gelden voor: alle zelfstandige ondernemers zonder personeel met winst uit onderneming, beroepsbeoefenaren (met resultaat uit overige werkzaamheden), directeur-grootaandeelhouders zonder personeel en meewerkende echtgenoten.

Wat zijn de uitzonderingen precies?

Bestaande aov-verzekeringen afgesloten voor 3 maart 2020 worden geëerbiedigd. Je hoeft dan niet mee te doen aan de publieke verzekering. Op het moment dat je deze verzekering stopzet of deze afloopt voordat de AOW-leeftijd is bereikt, stroom je in deze nieuw publieke standaard verzekering.
Heb je nu nog geen verzekering afgesloten bij een private verzekeraar, maar wil je dat wel dan kan dat ook. Deze moet dan wel minimaal gelijkwaardig zijn aan de publieke verzekering. De exacte beoordeling hiervan is nog niet geheel uitgewerkt.

Ik ben DGA. Moet ik ook meedoen?

Ja. Ook DGA’s zonder personeel moeten meedoen aan deze verzekering.

Kan ik mijn eigen verzekering nu opzeggen?

Nee. Het duurt nog wel een paar jaar voordat deze publieke verzekering werkelijkheid wordt. Wil je tot die tijd goed verzekerd zijn, dan moet je deze verzekering nog even houden.

Ik neem deel aan een schenkkring, moet ik dan meedoen aan de standaard verzekering?

Ja. Je kunt de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering juist heel goed combineren met bijvoorbeeld een broodfonds, omdat je keuzemogelijkheden heb in de wachttijd. Als je kiest voor een wachttijd van 2 jaar, ben je na de twee jaar dat je schenkingen krijgt van je schenkkring toch verzekerd van een basisinkomen. Bovendien valt de premie lager uit met een wachttijd van 2 jaar

Ik heb al heel veel spaargeld, moet ik dan ook meedoen?

Ja. Alleen gelijkwaardige verzekeringen worden als een goed alternatief voor de standaard verzekering gezien. Als je voldoende geld hebt om bij arbeidsongeschiktheid 2 jaar te overbruggen dan kun je kiezen voor de wachttijd van 2 jaar.

Ik kan nu geen verzekering afsluiten, mag ik meedoen?

Ja. De verzekering is toegankelijk voor iedereen, er worden geen uitsluitingen gemaakt zoals bij de private verzekeraars wel het geval is. Iedereen doet mee, er vindt geen selectie plaats op leeftijd, beroepsrisico of kans op ziekte.

Ik ben nu (chronisch) ziek. Wat betekent dit voor mij?

Als je al (chronisch) ziek bent, is het nu vaak lastig om een verzekering te sluiten of deze wordt heel duur. Deze standaard verzekering kent geen uitsluitingen en ook geen hogere premies voor mensen die al ziek zijn of ouder zijn. Straks ben je dan sowieso verzekerd.

Kan ik mij bijverzekeren?

Zelfstandigen kunnen zelf kiezen of ze zich bovenop de standaard verzekering nog aanvullend willen verzekeren. De toegankelijkheid van de bovenwettelijke aanvullingen zal in overleg met de verzekeringssector verbeterd worden, met als mogelijkheid complementair een Onderling Waarborgfonds om te borgen dat iedere zelfstandige zich aanvullend aan de publieke basisverzekering, op betaalbare wijze, privaat kan verzekeren. Als je je aanvullend bijverzekert, dan neemt de private verzekeraar ook de standaardverzekering, inclusief alle voorwaarden, over.

Kan ik dit wel betalen?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kost geld. Je kunt wel voor jezelf bepalen welke mogelijkheden voor jou het beste zijn. Kies je een langere wachttijd van 2 jaar dan wordt de verzekering goedkoper. Vanaf €20.000 bruto inkomen tot maximale dekking is de premie, afhankelijk van de gekozen wachttijd, indicatief tussen de €120 en €220 bruto. Netto gaat het dan om €85 tot maximaal €150 per maand. De standaard wachttijd is 12 maanden. Je kunt ook kiezen voor 6 maanden of 24 maanden. Zo houd je grip op de premiehoogte.

Word ik er op mijn 60ste uitgezet?

Nee, deze verzekering loopt door tot de AOW-leeftijd.

Ik krijg al een AOW, geldt dit ook voor mij?

Als je al voorbij de AOW-leeftijd bent dan hoef je niet aan deze verzekering mee te doen.

Waarom is dit beter dan de bijstand die toch al bestaat?

De maximale uitkering is hoger dan de bijstandsuitkering. Bij een beroep op de bijstand, moet je eerst je geld opmaken of je huis verkopen en het inkomen van je partner wordt ook meegenomen. Nu krijg je bij arbeidsongeschiktheid een uitkering en behoud je ook je spaargeld en je huis.

Wat krijg ik eigenlijk?

Als je arbeidsongeschikt raakt dan krijg je vanaf de tweede ziektedag hulp bij re-integratie. Als je na je wachttijd (6 maanden, 1 of 2 jaar) nog steeds arbeidsongeschikt bent, dan ontvang je een uitkering. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt getoetst aan je resterende verdiencapaciteit op basis van gangbare arbeid. Hierbij wordt rekening gehouden met alle werkzaamheden die de verzekerde nog uit zou kunnen voeren. De verzekering geldt zowel voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten als voor volledig arbeidsongeschikten.

Is dit voorstel nu helemaal klaar?

Nee. Er moeten nog veel zaken verder worden uitgewerkt. Dit gebeurt in de komende tijd. Het kan dus zijn dat sommige zaken nog veranderen, uiteraard zullen we onze inbreng in dat proces leveren.

Geen reactie's

Geef een reactie