Kabinet trekt €450 mln uit voor loondoorbetalingsplicht mkb

Kabinet trekt €450 mln uit voor loondoorbetalingsplicht mkb

Bron: fd.nl / Lien van der Leij, Rik Winkel / 20 december 2018

Kabinet en werkgevers zeggen een oplossing te hebben voor de problemen van kleinere ondernemingen die werknemers bij langdurige ziekte nog twee jaar lang loon moeten doorbetalen. Het kabinet schuift de werkgevers via een korting op hun sociale premies €450 mln toe. Die slaat voor meer dan 90% neer bij de probleemgroep van bedrijven die minder dan 25 werknemers in dienst hebben.

Met dat geld kunnen ze de risico’s die ze lopen bij langdurige ziekte van werknemers beter afdekken bij particuliere verzekeraars. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken heeft daarover na een half jaar van taaie onderhandelingen afspraken gemaakt met MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars.

Dromen

Daarmee is het oorspronkelijke plan van het kabinet om de doorbetalingsplicht voor het kleine mkb te verkorten van twee naar één jaar van tafel. Al blijft voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland daarvan dromen. ‘Dat blijft een wenkend perspectief. Maar het is nu gelukt een oplossing te vinden voor een probleem waar kleine ondernemers al sinds 2004 last van hebben.’

Ook de federatie van kleine bouwondernemingen AFNL, die tot op het laatst dwars lag, legt zich erbij neer dat verkorting tot één jaar nu niet haalbaar is, aldus een zegsvrouw. ‘Deze no-riskpolis is wat nu mogelijk is.’

Verzekeraars gaan vanaf 2020 een standaardpakket aanbieden dat het voor bedrijven duidelijker, gemakkelijker en goedkoper moet maken om de zorg voor langdurig zieke werknemers te verzekeren. Belangrijk onderdeel van dit pakket is dat de verzekeraars garant gaan staan voor loondoorbetaling in het tweede jaar. Zo komen werkgevers achteraf niet voor kostbare verrassingen te staan. Het ontslagverbod blijft wel in stand.

Loonsanctie

Als bij keuring voor arbeidsongeschiktheid blijkt dat een werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen om een werknemer te re-integreren, kan hij een loonsanctie krijgen. Dat betekent zelfs nog een derde jaar salaris doorbetalen. De nieuwe polissen worden ‘poortwachter-proof’, wat wil zeggen dat de verzekeraar dit risico overneemt.

Vanaf 2021 wordt ook het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets of een bedrijf zich voldoende heeft ingespannen om een werknemer weer aan het werk te krijgen. Nu is er soms sprake van touwtrekken tussen bedrijfsarts en de verzekeringsarts van het UWV, waardoor een werkgever die de voorschriften van de bedrijfsarts heeft gevolgd toch een sanctie aan zijn broek kan krijgen.

Transparanter

Mkb-werkgevers kunnen zich nu ook verzekeren en het overgrote deel doet dat ook. Maar vaak komen ze in de knoop door de kleine lettertjes en beschikken ze niet over de middelen en de kennis om een re-integratieproces in goede banen te leiden. Dat geldt zeker als re-integratie bij de oude werkgever niet meer mogelijk is en er bij een ander bedrijf een plek moet worden gezocht. Dat staat bekend als het ’tweede spoor’.

Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars vindt het nieuwe pakket transparanter over de dienstverlening. ‘Er is nu een diversiteit aan producten, waardoor het hier en daar knelt.’

Premiedemping

Het gaat om een minimumpakket, dat verzekeraars in concurrentie met elkaar kunnen aanvullen. ‘De marktwerking blijft in stand’, aldus Koolmees. MKB-Nederland en het Verbond hebben ook afgesproken dat een verzekeraar de premie bij een bedrijf met hoger verzuim met niet meer dan 25% mag verhogen. Individuele verzekeraars kunnen nog geringere premiestijgingen aanbieden. Nu nog kan een bedrijf dat iemand langer dan een halfjaar in de ziektewet heeft lopen, het jaar daarop premiestijgingen van 500 tot 600% voor de kiezen krijgen, weet AFNL. ‘Er is zelfs een uitschieter bekend van 1000%.’

Werkgelegenheid

Koolmees hoopt dat de afspraken de werkgelegenheid bevorderen. Werkgevers hebben immers steeds aangegeven dat zonder een oplossing voor de loondoorbetaling bij ziekte het wetsvoorstel om de kloof tussen vast en flex te verkleinen weinig zoden aan de dijk zet.

Vonhof wijst er daarentegen op dat het in vaste dienst nemen van personeel van meer factoren afhangt dan de plicht tot loondoorbetaling. Wel denkt de werkgeversvoorman dat bedrijven sneller een vervangende werkkracht in dienst zullen nemen als ze er zeker van zijn dat hun verzekeraar het ’tweede spoor’ van de zieke werknemer voor zijn rekening neemt.

Geen reactie's

Geef een reactie