PAWW en WIA aanvullingsverzekeringen

PAWW en WIA aanvullingsverzekeringen

Stichting PAWW biedt cao-partijen de mogelijkheid om zich bij hen aan te sluiten voor de reparatie van het zogeheten derde WW- en WGA-jaar. Het aanvullingsreglement van de Stichting is onlangs aangepast op het punt van de WGA-aanvullingen. Dit is gebeurd op aandringen van pensioenfondsen en omdat bij de algemeen verbindend verklaring van de SPAWW-cao voor (semi) publieke dienstverlening (w.o. Zorg en Onderwijs) formele bedenkingen zijn geuit. Deze partijen zijn bang dat werknemers die in de toekomst een PAWW-uitkering ontvangen na afloop van hun WGA-uitkering, op dat moment geconfronteerd kunnen worden met een fikse belastingaanslag.

De PAWW-regeling is in het leven geroepen n.a.v. de in het sociaal akkoord van 2013 afgesproken reparatie van het derde WW-jaar. Eén van de voorwaarden die de werkgevers stelden aan de regeling is dat bij de uitvoering ervan bureaucratie en administratieve rompslomp zo veel mogelijk beperkt moest worden.

Het probleem dat is geconstateerd gaat over bovenmatige aanvullingen. De Belastingdienst kan namelijk de private uitkeringen samen als ‘fiscaal bovenmatig’ verklaren. In dat geval worden de uitkeringen in één keer belast omdat deze als ‘fiscaal onzuiver’ worden beschouwd. Daarbovenop wordt nog een ‘revisie-rente’ van 20% (compensatie voor de rente die de Belastingdienst in het verleden misgelopen is) in rekening gebracht.

Om dit te voorkomen heeft de Stichting het volgende artikel aan haar reglement toegevoegd:
Wanneer een aanvullingsgerechtigde naast de aanvullingsuitkering WGA een uitkering uit een arbeidsongeschiktheidspensioen (bijvoorbeeld een WGA-hiaatpensioen) of een andere arbeidsongeschiktheidsverzekering ontvangt, dan wordt beoordeeld of het totaal van de uitkeringen van de aanvullingsuitkering WGA en de arbeidsongeschiktheidsverzekering(en) zoals hiervoor aangegeven, samen met het eventuele inkomen en de VVU of LAU een bedrag van 100% van het ongemaximeerde dagloon te boven gaat. Wanneer het totaal hoger is dan 100% van het ongemaximeerde dagloon, wordt de aanvullingsuitkering WGA zodanig verlaagd dat het totaal van de uitkeringen uit de aanvullingsuitkering WGA, de arbeidsongeschiktheidsverzekering(en), het eventuele inkomen en de VVU en LAU tezamen 100% van het ongemaximeerde dagloon bedraagt.
Als de uitvoerder van de arbeidsongeschiktheidsverzekering(en) op basis van zijn voorwaarden de uitkering(en) verlaagt in verband met samenloop met andere uitkeringen, wordt bij de toepassing van de vorige volzin rekening gehouden met deze verlaagde uitkering(en).

Geen reactie's

Geef een reactie