Oude dag

De jongere oudere, de generatie die net voor zijn pensioen staat, heeft het in Nederland financieel gezien beter dan elders in Europa. Met een koopkracht van circa €23.900 in 2018...

Stap je over naar een nieuwe werkgever, dan betekent dat waarschijnlijk ook een nieuwe pensioenregeling. Je mag het pensioen dat je al hebt opgebouwd meenemen naar je nieuwe pensioenregeling. Is...

Naar wie en wat gaan onze gedachten uit als we op ons sterfbed terugzien op het leven? Naar de dierbaren die achterblijven en naar onze overleden ouders wellicht. Maar, naar...

In juni 2019 is er een pensioenakkoord gesloten tussen het kabinet en de sociale partners (werkgevers- en werknemersverenigingen). Op het moment dat we dit artikel schrijven, zijn er ruim zes...